Välkomna!

De första 100 plantorna sattes i jorden i slutet av maj 2010. Året därpå planterades ytterligare 70. Våren 2019 utökades odlingen med 75 plantor.


På Storaberg odlas Cabernet Cortis, Rondo och Solaris. Den senare står för två tredjedelar och de övriga ungefär lika men med viss övervikt för Rondo.


Odling och vinifieringen förbättras stadigt för varje år, dock mycket finns kvar att förfina i processen. Följ våra framsteg och motgångar på Instagram: @storaberg

Tankar och idéer kring odling och vinframställning utvecklas, förfinas och förkastas kontinuerligt. Vad som var en bra idé igår trumfas av en annan i morgon. Samtidigt tar det tid att ta reda på vad de som används ger för resultat i den här verksamheten.


Vad som däremot är inte är föränderligt i samma utsträckning är en önskan att se om de plantor vi valt att tro på kan trivas på den här platsen, mogna och ge förutsättningar för ett vin av god kvalitet. Därför är målet på kort sikt att förbättra kunskapen om odling och vinframstäilning för att på något längre sikt kunna sätta en produkt på marknaden.